Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tɨ̤˨˩ ŋɨʔɨ˧˥˧˧ ŋɨ˧˩˨˨˩ ŋɨ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˧ ŋɨ̰˩˧˧˧ ŋɨ˧˩˧˧ ŋɨ̰˨˨

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

từ ngữ

  1. Tập hợp từ nói lên một ý nghĩ nhất định.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa