Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tɨ̤˨˩ ŋɨʔɨ˧˥˧˧ ŋɨ˧˩˨˨˩ ŋɨ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˧ ŋɨ̰˩˧˧˧ ŋɨ˧˩˧˧ ŋɨ̰˨˨

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

từ ngữ

  1. Tập hợp từ nói lên một ý nghĩ nhất định.

Dịch sửa

Tham khảo sửa