Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɨʔɨ˧˥ viət˧˥ʨɨ˧˩˨ jiə̰k˩˧ʨɨ˨˩˦ jiək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɨ̰˩˧ viət˩˩ʨɨ˧˩ viət˩˩ʨɨ̰˨˨ viə̰t˩˧

Danh từ sửa

chữ viết

  1. Hệ thống ký hiệu để ghi lại lời nói.
    Xây dựng chữ viết cho các dân tộc thiểu số.
    Hệ thống chữ viết tiếng Việt.