Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
maːj˧˥ma̰ːj˩˧maːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
maːj˩˩ma̰ːj˩˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

mái

 1. Phần che phủ trên cùng của ngôi nhà.
  Mái ngói đỏ tươi.
  Nhà mái bằng.
 2. Phần mặt đất thoai thoải của một vật, trông như mái nhà.
  Mái đê.
 3. Phần tóc trên đầu.
  Mái tóc điểm bạc.
  Mái đầu xanh.
 4. Dụng cụ dùng để bơi thuyền, bằng gỗ, một đầu tròn, một đầu dẹprộng bản.
  Xuôi chèo mát mái.
 5. Con gà mái.
  Nuôi mấy mái đẻ.
  Làm thịt con mái đen.

Tính từ Sửa đổi

mái

 1. (Chim chóc) Thuộc giống cái; phân biệt với trống.
  Chim mái.
  mái.
 2. (Nước da) Xanh xám màu chì, trông ốm yếu, bệnh hoạn.
  Nước da xanh mái như người sốt rét.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

Tiếng Nguồn Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

mái

 1. (Cổ Liêm) mái nhà.

Đồng nghĩa Sửa đổi

 1. (Yên Thọ) ván