Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰwaːj˧˧ tʰwa̰ːj˧˩˧tʰwaːj˧˥ tʰwaːj˧˩˨tʰwaːj˧˧ tʰwaːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰwaːj˧˥ tʰwaːj˧˩tʰwaːj˧˥˧ tʰwa̰ːʔj˧˩

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

thoai thoải

  1. Thoải (mức độ giảm nhẹ).
    Sườn đồi thoai thoải.

Tham khảo sửa