Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ma̰ːj˧˩˧maːj˧˩˨maːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
maːj˧˩ma̰ːʔj˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

mải trgt.

  1. Say mê làm việc gì đến mức không chú ý gì đến chung quanh.
    Ban ngày còn mải đi chơi, tối lặn mặt trời đổ thóc vào rang. (ca dao)

Dịch sửa

Tham khảo sửa