Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zəwŋ˧˥ kaːj˧˥jə̰wŋ˩˧ ka̰ːj˩˧jəwŋ˧˥ kaːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟəwŋ˩˩ kaːj˩˩ɟə̰wŋ˩˧ ka̰ːj˩˧

Danh từ

sửa

giống cái

  1. Đối lập giống đực.
  2. Nhiễm sắc thể XX.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)