Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ma̰j˧˩˧maj˧˩˨maj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
maj˧˩ma̰ʔj˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

mảy

  1. Phần rất nhỏ.
    Đã hết nhẵn, chẳng còn một mảy nào.

Tham khảo sửa