Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ma̰j˧˩˧maj˧˩˨maj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
maj˧˩ma̰ʔj˧˩

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

mảy

  1. Phần rất nhỏ.
    Đã hết nhẵn, chẳng còn một mảy nào.

Tham khảo Sửa đổi