Tiếng Việt sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Pháp l'air, từ l' + air.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

le

 1. Như le le
 2. () Vẻ, dáng.
  Lấy le với mọi người .
  Huyến lúc bấy giờ thì lo tiệm ảnh (vì ra tiền) hơn là lo cho tờ báo (vì làm báo chỉ là để lấy le thôi). (Vũ Bằng)
 3. Chỗ mở ra đóng vào để đưa không khí vào động cơ (xe máy, v.v.).
  Mở le.
 4. Cây nhỏ mọcrừng thưa, thân cứng, có dáng giống trúc.
  Rừng le.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Daasanach sửa

Cách phát âm sửa

Số từ sửa

le

 1. sáu.

Tham khảo sửa

Tiếng Na Uy sửa

Danh từ sửa

le

 1. Mạn, phía, bên (tàu bè, nhà cửa...) không hứng chịu gió.
  Hun satt i le av huset.
  Han svingte båten mot le.

Từ dẫn xuất sửa

Động từ sửa

  Dạng
Nguyên mẫu å le
Hiện tại chỉ ngôi ler
Quá khứ lo
Động tính từ quá khứ ledd
Động tính từ hiện tại

le

 1. Cười.
  Hans morsomme historier fikk meg til å le.
  å le seg fordervet/skakk
  å le av full hals
  å ikke vite om man skal le eller gråte — Dở khóc dở cười.
  Den som ler sist, ler best. — Kẻ cười sau cùng mới là kẻ thắng.
  å le noen ut — Cười nhạo ai.
  å le av noe(n) — Cười nhạo việc gì (ai).
  å le til noen — Cười với ai.

Tham khảo sửa

Tiếng Pnar sửa

Cách phát âm sửa

Số từ sửa

le

 1. (Số đếm) Ba.