Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lḛ˧˩˧le˧˩˨le˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
le˧˩lḛʔ˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

lể

  1. Xem nhể

Tham khảo sửa