Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lḛ˧˩˧le˧˩˨le˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
le˧˩lḛʔ˧˩

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

lể

  1. Xem nhể

Tham khảo Sửa đổi