Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều

/le/
lés
/le/

/le/

 1. Khổ (vải, giấy hoa).
  Jupe de six lés — cái váy sáu khổ
  tout du long et du — (từ cũ; nghĩa cũ) hoàn toàn

Tham khảo sửa

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥lɛ̰˩˧˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩lɛ̰˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

 1. (Mắt nhìn) Chếch về một phía, mi hơi khép lại (thường có vẻ sợ hãi hay gian xảo).
  mắt nhìn.
 2. (Ph.) . Lác.
  Mắt .
 3. Láy.
  Le . (ng. 1 Ý mức độ ít
  Nếu bạn biết tên đầy đủ của ng. 1 Ý mức độ ít, thêm nó vào danh sách này.
  )

Động từ sửa

 1. (Ít dùng) Hiện ra và chiếu sáng.
  Ánh pháo sáng lên trong khoảnh khắc rồi tắt ngấm.

Dịch sửa

Tham khảo sửa