Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨuk˧˥tʂṵk˩˧tʂuk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂuk˩˩tʂṵk˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

trúc

 1. Loài cây cùng loại với tre, thân nhỏ, mình dày, rễmấu, màu vàng, thường uốn làm xe điếu ống.
 2. Nhạc cụ bằng tre như ống sáo.
  Tiếng tơ tiếng trúc.

Tính từ sửa

trúc

 1. Ngả xuống, đổ xuống.
  Ngọn cây trúc về phía mặt ao..
  Đánh trúc..
  Đánh đổ:.
  Đánh trúc bọn thực dân.

Tham khảo sửa