Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zi˧˧ʐi˧˥ɹi˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹi˧˥ɹi˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

ri

  1. Thứ chim như chim sẻ, mỏ đen.

Phó từ sửa

ri

  1. Thế này.
    mần ri
    như ri

Tham khảo sửa

Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

ri

  1. Viết tắt của Rex et Imperator (nghĩa là “Vua và Hoàng đế (trên các đồng tiền)”)
  2. Viết tắt của Regina et Imperatrix (nghĩa là “Nữ hoàng và Hoàng hậu (trên các đồng tiền)”)

Tham khảo sửa