Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lɛ̰˧˩˧˧˩˨˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˩lɛ̰ʔ˧˩

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

lẻ

 1. Phần mười của một đấu.
  Một đấu hai lẻ gạo.

Phó từ Sửa đổi

lẻ

 1. Từng lượng nhỏ một.
  Mua lẻ, bán lẻ.
 2. Riêng một mình.
  Ăn lẻ.
  Đi lẻ.

Tính từ Sửa đổi

lẻ

 1. Không chẵn, không chia hết cho hai.
  Số –3, –1, 3, 5, 7 là số lẻ.
 2. Dôi ra một phần của một số tròn.
  Một trăm lẻ ba.

Từ láy Sửa đổi

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi