Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lə̤n˨˩ lɨə̰ʔt˨˩ləŋ˧˧ lɨə̰k˨˨ləŋ˨˩ lɨək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lən˧˧ lɨət˨˨lən˧˧ lɨə̰t˨˨

Từ tương tự

sửa

Phó từ

sửa

lần lượt

  1. Theo thứ tự cho đến tận cùng.
    Xếp hàng lần lượt.
    Ra vào lần lượt.
    Gọi tên lần lượt.
    Lần lượt từng vấn đề sẽ được thảo luận.

Tham khảo

sửa