Tiếng Việt sửa

Danh từ sửa

món ăn

  1. Thức ăn đã được nấu nướng theo một quy cách nhất định.
    Món ăn đặc biệt.

Dịch sửa

Tham khảo sửa