Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣa̤ːŋ˨˩ɣaːŋ˧˧ɣaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣaːŋ˧˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

gàng

  1. Đồ dùng để quấn chỉ; quấn .

Động từ Sửa đổi

gàng

  1. Quấn chỉ vào cái gàng.

Tham khảo Sửa đổi