Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
twaːn˧˥twa̰ːŋ˩˧twaːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
twan˩˩twa̰n˩˧

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

toán

 1. Nhóm người cùng làm một việc.
  Toán lính giặc.
  Toán thợ.
  Một toán cướp.
 2. Phép tính.
  Làm toán.
  Giải toán.
 3. Toán học, nói tắt.
  Khoa toán.
  Ngành toán.

Tham khảo Sửa đổi