đòng đòng

(Đổi hướng từ đòng)

Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗa̤wŋ˨˩ ɗa̤wŋ˨˩ɗawŋ˧˧ ɗawŋ˧˧ɗawŋ˨˩ ɗawŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗawŋ˧˧ ɗawŋ˧˧

Danh từSửa đổi

đòng đòng

  1. Hột lúa trắng mơn mởn khi vào vụ gặt.
    Thương mùa lúa trỗ đòng đòng.