Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tom˧˧tom˧˥tom˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tom˧˥tom˧˥˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

 
tôm

tôm

 1. Động vật thân giáp, không có mai cứng, bụng dài, có nhiều chân bơi, sống dưới nước.
  Đắt như tôm tươi.

Từ dẫn xuất Sửa đổi

Dịch Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

tôm

 1. (Thông tục) Bắt gọn (kẻ chống đối, phạm pháp).
  Tôm được cả lũ.
  Tên gian đã bị tôm cổ.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

Tiếng Tày Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

tôm

 1. đất.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

 • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên

Tiếng Xơ Đăng Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

tôm

 1. nhặt.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

 • Lê Đông, Tạ Văn Thông (2008), Từ điển Việt - Xơ Đăng, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.