Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨawŋ˧˧ʨawŋ˧˥ʨawŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨawŋ˧˥ʨawŋ˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

chong

  1. Thắp đèn lâu trong đêm.
    Chong đèn, thêm rượu, còn dành tiệc vui (Tỳ bà hành)

Tham khảo sửa