Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
və̰ʔn˨˩ zṵʔŋ˨˩jə̰ŋ˨˨ jṵŋ˨˨jəŋ˨˩˨ juŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vən˨˨ ɟuŋ˨˨və̰n˨˨ ɟṵŋ˨˨

Động từ sửa

vận dụng

  1. Đem tri thức, lí luận áp dụng vào thực tiễn.
    vận dụng những kiến thức đã học trong trường

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa

  • Vận dụng, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam