Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈbɛ.tɜː]

Từ đồng âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

better /ˈbɛ.tɜː/

 1. Cấp so sánh của good.
 2. Cấp so sánh của well.
 3. Hơn, tốt hơn, khá hơn, hay hơn, đẹp hơn.
  you can't find a better man — anh không thể tìm thấy một người nào tốt hơn
 4. Khoẻ hơn, dễ chịu hơn, đã đỡ (người ốm...).
  he is not well yet — anh ấy cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng chưa thật khoẻ

Thành ngữSửa đổi

Phó từSửa đổi

better /ˈbɛ.tɜː/

 1. Cấp so sánh của well.
 2. Hơn, tốt hơn, hay hơn.
  to think better of somebody — đánh giá ai cao hơn, có quan niệm tốt hơn về ai

Thành ngữSửa đổi

Ngoại động từSửa đổi

better ngoại động từ /ˈbɛ.tɜː/

 1. Làm cho tốt hơn, cải tiến, cải thiện.
  to better the living conditions of the people — cải thiện đời sống của nhân dân
  to better a record — lập kỷ lục cao hơn
 2. Vượt, hơn.

Thành ngữSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Danh từSửa đổi

better (số nhiều betters)

 1. Người trên, người hơn (tuổi, địa vị, tài năng).
  to respect one's betters — kính trọng những người hơn mình
 2. Thế lợi hơn.
  to get the better of — thắng, thắng thế

Thành ngữSửa đổi

Danh từSửa đổi

better (số nhiều betters)

 1. Người đánh cuộc, người đánh cá.

Đồng nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi