Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰaj˧˧ ɗo̰j˧˩˧
tʰaj˧˥ ɗoj˧˩˨tʰaj˧˧ ɗoj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰaj˧˥ ɗoj˧˩tʰaj˧˥˧ ɗo̰ʔj˧˩

Động từ sửa

thay đổi

  1. Đưa người hay vật vào chỗ người hay vật bị bỏ.
    Thay đổi chương trình.
  2. Trở nên khác trước.
    Cơ thể người thay đổi rất nhanh lúc dậy thì.

Dịch sửa

Tham khảo sửa