Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
rang
/ʁɑ̃/
rangs
/ʁɑ̃/

rang /ʁɑ̃/

 1. Hàng.
  Rang de colonnes — hàng cột
  Au premier rang — ở hàng đầu
  Avoir rang de ministre — ở hàng bộ trưởng
 2. Cương vị, địa vị.
  Tenir son rang — giữ đúng địa vị của mình
 3. Hàng ngũ.
  Sortir des rangs — ra ngoài hàng ngũ
 4. Đám người.
  Les rangs des mécontents — những đám người bất mãn
 5. Hạng.
  Mettre au rang des savants — đặt vào hạng những nhà bác học
 6. Cấp, bậc.
  Officier d’un certain rang — sĩ quan cấp bậc nào đó
  grossir les rangs de... — nhập cục với đám người...
  mettre une chose au rang des vieux péchés — không bận lòng đến việc gì, không còn quan tâm đến việc gì
  prendre rang — nhập vào, đứng vào hàng ngũ, tham gia vào
  rang de taille — thứ tự cao thấp
  rentrer dans le rang — bỏ quyền hành, bỏ chức tước+ trở về hàng ngũ cũ
  se mettre en rangs — sắp hàng
  se mettre sur les rangs — cùng ngấp nghé một việc gì
  serrer les rangs — siết chặt hàng ngũ
  servir dans le rang — (quân sự) phục vụ tại quân ngũ
  sortir du rang — xem sortir

Tham khảo sửa

Tiếng Na Uy sửa

Danh từ sửa

  Xác định Bất định
Số ít rang rangen
Số nhiều ranger rangene

rang

 1. Giai cấp, cấp bậc, thứ bậc, hạng.
  Han har kapteins rang,
  å gjøre noen rangen stridig — Tranh giành địa vị của ai.
  Han er en kunstner av rang. — Ông ta là một nghệ sĩ có hạng.

Từ dẫn xuất sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Ngũ Đồn sửa

Danh từ sửa

rang

 1. người.

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaːŋ˧˧ʐaːŋ˧˥ɹaːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹaːŋ˧˥ɹaːŋ˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

rang

 1. Làm chín bằng cách đảo đi đảo lại trong chảo nóngkhô.
  Rang lạc.
  Rang ngô.

Tham khảo sửa

Tiếng Uzbek sửa

Danh từ sửa

rang

 1. màu sắc.