Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɨ˧˥ ɓə̰ʔk˨˩tʰɨ̰˩˧ ɓə̰k˨˨tʰɨ˧˥ ɓək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɨ˩˩ ɓək˨˨tʰɨ˩˩ ɓə̰k˨˨tʰɨ̰˩˧ ɓə̰k˨˨

Danh từ

sửa

thứ bậc

  1. Trật tự sắp xếp cao thấp, trên dưới (trong quan hệ xã hội).
    Xét theo thứ bậc, thuộc loại đàn anh.

Tham khảo

sửa