Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̰ːʔŋ˨˩ʐa̰ːŋ˨˨ɹaːŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹaːŋ˨˨ɹa̰ːŋ˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

rạng

  1. Mới sáng.
    Trời đã rạng.
  2. Chói lọi, vẻ vang.
    Rạng vẻ ông cha.

Tham khảo

sửa