Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaː˧˧jaː˧˥jaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaː˧˥ɟaː˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

gia

  1. Nhà (家) (Hán Việt)
    Gia đình (家庭)
    Quốc gia (國家)

Động từ Sửa đổi

gia

  1. Thêm vào một ít.
    Gia muối vào canh.
    Gia vài vị nữa vào đơn thuốc.

Tham khảo Sửa đổi