Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗə̰ːʔt˨˩ɗə̰ːk˨˨ɗəːk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəːt˨˨ɗə̰ːt˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

đợt

  1. Từng lớp nhô lên.
    Đợt sóng
  2. Mỗi lần xảy ra, nổ ra.
    Những đợt vỗ tay kéo dài khó dứt (Nguyễn Xuân Sanh)
    Cho trọng pháo bắn một đợt thứ hai (Nguyễn Đình Thi)

Tham khảo

sửa