Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+6353, 捓
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6353

[U+6352]
CJK Unified Ideographs
[U+6354]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. Sự cố gắng, sự nỗ lực, sự rán sức, sự gắng sức.