Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
so̰ʔt˨˩ʂo̰k˨˨ʂok˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂot˨˨ʂo̰t˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Xem thêm

sửa
  1. Gãi sột.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa