Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
so̰ʔt˨˩ʂo̰k˨˨ʂok˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂot˨˨ʂo̰t˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tiếng Seneca sửa

  1. Gãi sột.

Dịch sửa

Tham khảo sửa