Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗɔt˧˥ɗɔ̰k˩˧ɗɔk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗɔt˩˩ɗɔ̰t˩˧

Danh từ sửa

đót

  1. Dụng cụ dạng que nhọn mũi dùng để thúcđiều khiển trâu bằng cách ấn vào mông.

Động từ sửa

  1. [= chích]
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)