Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tajŋ˧˥ta̰n˩˧tan˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tajŋ˩˩ta̰jŋ˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

tánh

  1. Như tính

Tham khảo sửa