Tra từ bắt đầu bởi
thỉnh

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰḭ̈ŋ˧˩˧tʰïn˧˩˨tʰɨn˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰïŋ˧˩tʰḭ̈ʔŋ˧˩

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

thỉnh

  1. Đánh chuông.
  2. Mời một cách trân trọng.
    Thỉnh khách.

Tham khảo sửa