Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tḭ̈ʔŋ˨˩tḭ̈n˨˨tɨn˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tïŋ˨˨tḭ̈ŋ˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

tịnh

  1. Không có gì cả, không còn gì cả, không một chút gì.
    Tôi tịnh không biết đầu đuôi việc này.

Dịch sửa

Tham khảo sửa