Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɨ̰ʔ˨˩ və̰ʔt˨˩ʂɨ̰˨˨ jə̰k˨˨ʂɨ˨˩˨ jək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂɨ˨˨ vət˨˨ʂɨ̰˨˨ və̰t˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Danh từ sửa

sự vật

  1. Các vật tồn tại xung quanh con người nói chung.
    Tìm hiểu sự vật chung quanh.
    Những sự vật mới.
    Sự vật biến đổi không ngừng.

Tham khảo sửa