Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ləw˧˧ ŋa̤j˨˩ləw˧˥ ŋaj˧˧ləw˧˧ ŋaj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ləw˧˥ ŋaj˧˧ləw˧˥˧ ŋaj˧˧

Định nghĩa sửa

lâu ngày

  1. Trải qua một thời gian dài.
    Lâu ngày chưa gặp bạn.

Dịch sửa

Tham khảo sửa