Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lo̰ʔj˨˩lo̰j˨˨loj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
loj˨˨lo̰j˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

lội

 1. (Kng.; id.) . (Đường sá) có nhiều bùn lầy; lầy.
  Mưa to, đường khá lội.

Động từ sửa

lội

 1. Đi trên mặt nền ngập nước.
  Xắn quần lội qua.
  Trèo đèo lội suối.
 2. (Cũ, hoặc ph.) . Bơi.
  Có phúc đẻ con biết lội, có tội đẻ con hay trèo (tục ngữ).
 3. (Ph.) . Lạm vào.
  Lội tiền quỹ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa