Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lɔ̰ʔj˨˩lɔ̰j˨˨lɔj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lɔj˨˨lɔ̰j˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

lọi

  1. Còn lại, sót lại.
    Tiêu hết cả không lọi đồng nào.

Tính từ sửa

lọi

  1. Nói xương trật ra ngoài khớp hoặc xương gãy liền lại không đúng hình.
    Ngã lọi xương.

Dịch sửa

Tham khảo sửa