Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓṳn˨˩ lə̤j˨˩ɓuŋ˧˧ ləj˧˧ɓuŋ˨˩ ləj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓun˧˧ ləj˧˧

Danh từ sửa

bùn lầy

  1. Bùn nhiều và trên diện tích rộng.
    Lội bì bõm dưới bùn lầy.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

  • Bùn lầy, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam