Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sṳj˨˩ʂuj˧˧ʂuj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂuj˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

sùi

 1. Nổi bọt lên thành từng đám.
  Sóng biển sùi bọt trắng xoá.
  Cốc bia sùi bọt.
  Nói sùi bọt mép.
 2. Nổi lên thành những nốt nhỏ trên bề mặt.
  Mặt sùi trứng cá.
  Thanh sắt sùi gỉ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa