Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ləːj˧˧ləːj˧˥ləːj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ləːj˧˥ləːj˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

lơi

  1. Lỏng lẻo, ít quan tâm hoặc chú ý đến.
    Buông lơi kỷ luật.

Dịch sửa

Tham khảo sửa