Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lṵj˧˩˧luj˧˩˨luj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
luj˧˩lṵʔj˧˩

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

lủi

  1. Lẩn mất.
    Con chồn lủi vào bụi.

Tham khảo

sửa