Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lṵj˧˩˧luj˧˩˨luj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
luj˧˩lṵʔj˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

lủi

  1. Lẩn mất.
    Con chồn lủi vào bụi.

Tham khảo sửa