Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ləʔəj˧˥ləːj˧˩˨ləːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lə̰ːj˩˧ləːj˧˩lə̰ːj˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

lỡi

  1. Như lễ
    Lỡi ông vải.

Tham khảo sửa