Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
so̰j˧˩˧soj˧˩˨soj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
soj˧˩so̰ʔj˧˩

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

xổi

  1. Chỉ tạm trong thời gian ngắn.
    Vay xổi ít tiền.
    Cà muối xổi.

Tham khảo

sửa