Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xa̰ːw˧˩˧kʰaːw˧˩˨kʰaːw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xaːw˧˩xa̰ːʔw˧˩

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

khảo

 1. Tìm tòi trong sách vở để nghiên cứu.
  Khảo về nguồn gốc truyện.
  Kiều.
 2. So sánh để biết hơn kém.
  Khảo giá hàng.
 3. Dùng cách tàn bạo để hỏi tội.
  Ai khảo mà xưng. (tục ngữ)

Tham khảo sửa