Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hu˧˥hṵ˩˧hu˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hu˩˩hṵ˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

  1. Kêu to.
    Tai chỉ nghe tiếng hoãng kêu, vượn (Nguyễn Huy Tưởng)
  2. Gọi nhau bằng tiếng to.
    Vào rừng mỗi người đi một ngả, cuối cùng họ nhau về.

Tham khảo sửa