Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋwiən˧˧ ɲən˧˧ŋwiəŋ˧˥ ɲəŋ˧˥ŋwiəŋ˧˧ ɲəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋwiən˧˥ ɲən˧˥ŋwiən˧˥˧ ɲən˧˥˧

Danh từ sửa

nguyên nhân

  1. Điều gây ra một kết quả hoặc làm xẩy ra một sự việc, một hiện tượng.
    Tìm hiểu nguyên nhân.
    Quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả.

Tham khảo sửa