Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ vəːj˧˥ʂɔ˧˥ jə̰ːj˩˧ʂɔ˧˧ jəːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂɔ˧˥ vəːj˩˩ʂɔ˧˥˧ və̰ːj˩˧

Động từSửa đổi

so với

  1. Hành động so sánh

DịchSửa đổi

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)