Tiếng Việt Sửa đổi


Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
maːw˧˧maːw˧˥maːw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
maːw˧˥maːw˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

mao

  1. Nói tắt của lông mao.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi