Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+5730, 地
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5730

[U+572F]
CJK Unified Ideographs
[U+5731]

Tra cứu sửa

Cách phát âm sửa


Ghi chú: deng6 - usually written as .
Ghi chú:
 • Xiamen, Quanzhou:
  • tōe - vernacular;
  • tē - literary.
 • Zhangzhou, Taiwan:
  • tē/tōe/tǒe/tēre - literary.
 • Other readings:
  • tī - vernacular (may be considered literary, only used in 土地公);
  • tè/tèr - vernacular (limited, e.g. 到地, 鎮地, 掃地, possibly substitute for ).
 • (Triều Châu)
 • Ghi chú:
 • Ngô
 • Tương
 • Tiếng Trung Quốc sửa

  Danh từ sửa

  1. Chỉ Trái Đất.
  2. Mặt đất, sàn nhà.
  3. Đất nói chung hoặc đất nông nghiệp, ruộng.
   ― dī ― miền xuôi
   呢塊 / 呢块 (Quảng Đông) ― nei1 faai3 dei6 ― mảnh đất này
  phồn.
  giản. #
  1. Khoảng cách, tách biệt.

  Tiếng Quan Thoại sửa

  Danh từ sửa

  1. Xem 地#Tiếng Trung Quốc.

  Tiếng Thác Bạt sửa

  Động từ sửa

  (**dɪ-)

  1. viết.

  Tham khảo sửa

  • Shimunek, Andrew (2017) Languages of Ancient Southern Mongolia and North China: a Historical-Comparative Study of the Serbi or Xianbei Branch of the Serbi-Mongolic Language Family, with an Analysis of Northeastern Frontier Chinese and Old Tibetan Phonology, Harrassowitz Verlag, →ISBN, →OCLC</ref>